Kinetomedica fizioterapie si masaj

Kinetomedica va prezinta oferta de studii pentru viitori studenti:

OFERTA DE STUDII

Ciclul I reprezintă studiile universitare de licenţă cu o durată de 3 ani. În facutatea noastră se organizează programul Kinetoterapie şi motricitate specială.
Cele 180 credite sunt alocate unor discipline, care asigură dobândirea cunoștințelor și competențelor necesare exercitării profesiei de kinetoterapeut. Studenții asimilează terminologia specifică domeniului (inclusiv într-o limbă de circulație internațională) și sunt inițiați în practicarea unor sporturi care pot fi aplicate în activitatea de recuperare medicală. De asemenea, efectuează o serie de stagii de practică în centre de asistenţă socială, refacere – recuperare şi în unităţi speciale de educaţie.
La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de licenţă, absolvenții obțin diploma de licențiat în Kinetoterapie (potrivit HG 966/2011).

Ciclul II reprezintă studiile universitare de masterat, cu o durată de 2 ani (120 credite). Masteranzii pot opta pentru unul din cele două programe acreditate: Recuperare- reeducare motrică şi somato-funcţională sau Nutriţie şi remodelare corporală. Se studiază discipline obligatorii, opţionale şi facultative, care realizează aprofundarea în specializare.
La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de disertaţie, cunoştinţele generale şi de specialitate, precum şi competenţele generale şi de specialitate sunt confirmate prin obţinerea diplomei de „Master” în programul studiat.

Ciclul III reprezintă studiile universitare de doctorat, cu o durată de 3 ani (180 credite).

Subliniem că planurile de învățământ şi programele analitice aferente disciplinelor studiate au constituit baza semnării unor contracte de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice cu universităţi din Franţa, Spania, Italia, Grecia, Portugalia, Danemarca și Albania. Derularea acestor parteneriate a condus la creșterea continuă a calității prestaţiilor cadrelor didactice și a evidențiat în același timp recunoaşterea de care se bucură în spaţiul european programele de studii oferite de Facultatea de Kinetoterapie din Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.

Sursa: http://www.unefs.ro

Kinetomedica – cabinet kinetoterapie Bucuresti

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s