Cabinet Kinetomedica

Kinetomedica va prezinta:

MESAJUL DECANULUI

Facultatea de Kinetoterapie din cadrul UNEFS București este o structură universitară nouă, unică în Romania. În curând va împlini 10 ani, dar tradiția formării specialiștilor în recuperare medicală numără aproximativ 90 de ani, vârsta prestigioasei instituții care o găzduiește.
Oferim tinerilor dornici de cunoaștere și educație programe de studiu compatibile cu cele ale Uniunii Europene, eșalonate pe cele trei cicluri universitare (licență, masterat, doctorat), posibilitate existentă în puține unități de profil din țară.
Programul de licență Kinetoterapie și motricitate specială are o durată de 3 ani și asigură dobândirea unor competențe generale și de specialitate. Acestea pot fi aprofundate sau diversificate prin parcurgerea unuia din cele două programe de master acreditate și derulate: Recuperare-reeducare motrică și somato-funcțională, Nutriție și remodelare corporală (cu durata de 2 ani). Cea mai înaltă treaptă a studiilor universitare este reprezentată de doctorat, care se desfășoară pe o durată de 3 ani, în regim bugetat și cu taxă.
Un corp profesoral valoros asigură – prin cunoștințele și experiența acumulată și prin metodele moderne de predare – pregătirea temeinică a viitorilor specialiști, tot mai competitivi și mai solicitați pe piața muncii, atât la nivel național, cât și internațional. De asemenea, dispunem de o infrastructură modernă, cu amfiteatre și laboratoare dotate la nivel european, cu spații de cazare și o bază sportivă generoasă.
Încurajăm tinerii studioși cărora le acordăm burse de studiu, de performanță științifică sau sportivă. De asemenea, le oferim posibilitatea unor mobilități externe prin parteneriatele încheiate cu universități prestigioase din Europa. Așadar, vă asigurăm toate condițiile necesare pentru a continua tradiția de promovare a valorilor într-un cadru academic de excepție.

Vă așteptăm cu drag să deveniți studenții noștri și să
vă împliniți visele profesionale împreună cu noi!

Prof.univ. dr. Mariana Cordun

Sursa: http://www.unefs.ro

 

Kinetomedica – partener

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s